Shop KARTHIK MASA PUJAS NOV 7 to DEC 6

 
KARTHIKA MASA, GRAND SPONSOR - NOV 7 - DEC 6 Laksha Bilwarchana Sponsor Karthika Masa-Daily Sahasra Lingeswara Abhishekam
KARTHIKA MASA, GRAND SPONSOR - NOV 7 - DEC 6Laksha Bilwarchana SponsorKarthika Masa-Daily Sahasra Lingeswara Abhishekam

Grand Sponsor for all Karthika masam events at temple includes Ekvara Rudrabhishekam at a devotee home

Laksha Bilwarchana

Daily Abhishekam to Sahasra Lingeswara Swamy (Lord Shiva)weekdays at 9:30 am; weekends at 8:30 am during Karthika Masa.

$501.00

$101.00

$31.00

Karthik Masa-Special Abhishekam on Mondays and Pradosham at 7 pm Tulasi Kalyanam -  Nov 19, 7:30 pm Samuhika Rudra Abhishekam for Kartika Masa - Nov 18 at 10:30 am
Karthik Masa-Special Abhishekam on Mondays and Pradosham at 7 pmTulasi Kalyanam - Nov 19, 7:30 pmSamuhika Rudra Abhishekam for Kartika Masa - Nov 18 at 10:30 am

Special Abhishekam to Sahasra Lingeswara Swamy (Lord Shiva)  Pradoshams and Mondays at 7 pm during Karthika Masa.

Tulasi Kalyanam is very auspicious during Karthika Masam

SAMUHIKA RUDRA ABHISHEKAM 

Om Namah Sivaya.

$31.00

$51.00

$51.00

Ekadasa Rudra Homam - Nov 25 SHIVA-PARVATI KALYANAM -  DEC 2, GROOM SIDE Srinivasa Kalyanam
Ekadasa Rudra Homam - Nov 25 SHIVA-PARVATI KALYANAM - DEC 2, GROOM SIDESHIVA PARVATI KALYANAM & TULASI KALYANAM

Ekadasa Rudra Homam, on Sunday, Nov 25, at 10 am 

Sri Shiva Parvati Kalyanam

SPONSORSHIP FOR GROOM SIDE

On the auspicious of Karthika Masam temple is Shiva Parvati Kalyanam on Dec 2, at 10 am 

Tulasi Kalyanam - Nov 19, at 7:30 pm

 

$51.00

$151.00

$51.00

SHIVA-PARVATI KALYANAM -  DEC 2, BRIDE SIDE Vishnu Deepotsavam - Nov 24 Mahalingaarchana, Jyothirlingarchana, Bilwarachana
SHIVA-PARVATI KALYANAM - DEC 2, BRIDE SIDEVishnu Deepotsavam - Nov 24Mahalingaarchana, Jyothirlingarchana, Bilwarachana

Sri Shiva Parvati Kalyanam. SPONSORSHIP FOR BRIDE SIDE

Vishnu Deepotsavam - Nov. 24 at 6.30 p.m.

Mahalingaarchana, Sahasra Bilwarachana &  Jyothirlingarchana- Nov 26, 29 & Dec 1

$151.00

$31.00

$31.00

KARTHIKA POORNIMA- SAMUHIKA SATYANARAYANA PUJA Ashtothara Sata Sahasranama Tulasi Archana -Lord Venkateswara
KARTHIKA POORNIMA- SAMUHIKA SATYANARAYANA PUJA Ashtothara Sata Sahasranama Tulasi Archana -Lord Venkateswara

Samuhika Satyanarayana Puja on Karthika Poornima Nov 22 4:00 pm - very auspicious!

Jwalathoranam at 7:30 pm

 

 

Ashtothara Sata Sahasranama Tulasi Archana Nov 18, 6 pm to Lord Venkateswara.

$51.00

$31.00