Shop KARTHIK MASA PUJAS OCT 28 to NOV 26

 
KARTHIKA MASA, GRAND SPONSOR - OCT 28 - NOV 26 Maharudram (Saturday, Nov. 16 and Sunday, Nov. 17) SHIVA-PARVATI KALYANAM -  NOV 17, MAIN SPONSOR
KARTHIKA MASA, GRAND SPONSOR - OCT 28 - NOV 26Maharudram (Saturday, Nov. 16 and Sunday, Nov. 17)SHIVA-PARVATI KALYANAM - NOV 17, MAIN SPONSOR

Grand Sponsor for all Karthika masam events at temple includes Ekvara Rudrabhishekam at a devotee home

Maharudram Sponsor (Saturday, Nov. 16 and Sunday, Nov. 17 – Abhishekam, Homam, Kalyanam)

Sri Shiva Parvati Kalyanam for MAIN SPONSORSHIP

$501.00

$108.00

$151.00

Srinivasa Kalyanam Laksha Bilwa Patras Sponsor Lord Ayyappa Swamy Special Abhishekam, Archana  Nov. 16, 6 p.m.
SRI SHIVA PARVATI KALYANAMLaksha Bilwa Patras SponsorLord Ayyappa Swamy Special Abhishekam, Archana Nov. 16, 6 p.m.

Sri Shiva Parvati kalyanam, a wedding of the divine couple, will be performed  at the temple on Nov 17 at 7 pm

 

Laksha Bilwa Patras Sponsor

Lord Ayyappa Swamy Special Abhishekam, Archana Saturday, Nov. 16 at 6 p.m.

$51.00

$101.00

$31.00

Karthika Masa-Daily Sahasra Lingeswara Abhishekam Mahalingaarchana, Jyothirlingarchana Karthik Masa-Special Abhishekam on Mondays and Pradosham at 7 pm
Karthika Masa-Daily Sahasra Lingeswara AbhishekamMahalingaarchana, JyothirlingarchanaKarthik Masa-Special Abhishekam on Mondays and Pradosham at 7 pm

Daily Abhishekam to Sahasra Lingeswara Swamy (Lord Shiva)weekdays at 9:30 am; weekends at 8:30 am during Karthika Masa.

Mahalingaarchana &  Jyothirlingarchana- Nov 21, 24

Special Abhishekam to Sahasra Lingeswara Swamy (Lord Shiva)  Pradoshams and Mondays at 7 pm during Karthika Masa.

$31.00

$31.00

$31.00

Samuhika Rudra Abhishekam for Kartika Masa - Nov 24 at 10:30 am Vishnu Deepotsavam - Nov 23, 7:15 p.m. Ekadasa Rudra Homam  -  Nov 17, 2019
Samuhika Rudra Abhishekam for Kartika Masa - Nov 24 at 10:30 amVishnu Deepotsavam - Nov 23, 7:15 p.m.Ekadasa Rudra Homam - Nov 17, 2019

SAMUHIKA RUDRA ABHISHEKAM 

Om Namah Sivaya.

Vishnu Deepotsavam - Nov. 23 at 7.15 p.m.

Ekadasa Homam  -  Nov 17, 2019 in auspicious Karthik Masa.

$51.00

$31.00

$51.00