Shop KARTHIK MASA PUJAS (TEMPLE) NOV 15 to DEC 14

 
KARTHIKA MASA, GRAND SPONSOR - NOV 15 - DEC 14 Karthika Masa- Daily Sri Sahasra Lingeswara Abhishekam Karthik Masa-Abhishekam on Mondays and Pradosham at 7 pm
KARTHIKA MASA, GRAND SPONSOR - NOV 15 - DEC 14Karthika Masa- Daily Sri Sahasra Lingeswara AbhishekamKarthik Masa-Abhishekam on Mondays and Pradosham at 7 pm

Grand Sponsor for all Karthika masam events at temple includes Ekvara Rudrabhishekam or Satyanarayan Puja at a devotee home Austin.

Karthika Masam Abhishekam to Sahasra Lingeswara Swamy (Lord Shiva)

Special Abhishekam to Sahasra Lingeswara Swamy (Lord Shiva)  Pradoshams and Mondays at 7 pm during Karthika Masa.

$501.00

$151.00

$108.00

SRI SHIVA PARVATI KALYANAM -  DEC 13 Tulasi Kalyanam -  Nov 26, 6:30 pm Mahalingaarchana, Jyothirlingarchana, Sahasranama Tulasi Archana
SRI SHIVA PARVATI KALYANAM - DEC 13Tulasi Kalyanam - Nov 26, 6:30 pmMahalingaarchana, Jyothirlingarchana, Sahasranama Tulasi Archana

Sri Shiva Parvati Kalyanam Dec 13, 10 am

Tulasi Kalyanam during Karthika Masam

Karthika Masam Archanas 

$51.00

$51.00

$31.00

Laghu Rudrabhishekam & Sahasra Bilwarchana Ekadasa Rudra Homam - Sunday, Dec. 06 . KARTHIKA POORNIMA- SAMUHIKA SATYANARAYANA PUJA
Laghu Rudrabhishekam & Sahasra BilwarchanaEkadasa Rudra Homam - Sunday, Dec. 06 .KARTHIKA POORNIMA- SAMUHIKA SATYANARAYANA PUJA

Laghu Rudrabhishekam & Sahasra Bilwarchana, Monday, Dec. 07 at 5.30 p.m.

Ekadasa Rudra Homam, Sunday, Dec. 06 at 9 a.m.

Samuhika Satyanarayana Puja on Karthika Poornima Nov. 29 at 4:00 p.m. - very auspicious!

 

 

$101.00

$51.00

$51.00

Vishnu Deepotsavam - Sat., Nov. 28 at 6.30 p.m. Mahanyasapurvaka Ekadasa Rudrabhishekam Laghunyasapurvaka Ekavara Rudrabhishekam
Vishnu Deepotsavam - Sat., Nov. 28 at 6.30 p.m.Mahanyasapurvaka Ekadasa Rudrabhishekam Laghunyasapurvaka Ekavara Rudrabhishekam

Vishnu Deepotsavam - Sat., Nov. 28 at 6.30 p.m.

Mahanyasapurvaka Ekadasa Rudrabhishekam (At Home or Temple on request – 1 priest)

Laghunyasapurvaka Ekavara Rudrabhishekam (At Home or Temple on request)

$31.00

$201.00

$131.00

Laghunyasapuraka Ekavara Rudrabhishekam&Sri Satyanarayana Vratam
Laghunyasapuraka Ekavara Rudrabhishekam&Sri Satyanarayana Vratam

Laghunyasapuraka Ekavara Rudrabhishekam & Sri Satyanarayana Swamy Puja (At Home on request)

$231.00