Shop KARTHIK MASA PUJAS (TEMPLE) NOV 5 to DEC 3

 
GRAND SPONSOR, KARTHIKA MASA  - NOV 5 - DEC 3 Daily Sri Sahasra Lingeswara Abhishekam, KARTHIKA MASA Special Abhishekam on Mondays and Pradosham at 7 pm
GRAND SPONSOR, KARTHIKA MASA - NOV 5 - DEC 3Daily Sri Sahasra Lingeswara Abhishekam, KARTHIKA MASASpecial Abhishekam on Mondays and Pradosham at 7 pm

Grand Sponsor for all Karthika masam events at temple includes Ekvara Rudrabhishekam or Satyanarayan Puja at a devotee home Austin.

Karthika Masam Daily Abhishekam to Sahasra Lingeswara Swamy (Lord Shiva) - Nov 5 to Dec 3

Special Abhishekam to Sahasra Lingeswara Swamy (Lord Shiva) 2 Pradoshams and 4 Mondays at 7 pm during Karthika Masa.

$501.00

$151.00

$108.00

Mahalingaarchana, Jyothirlingarchana, Sahasranama Tulasi Archana Lord Ayyappa Swamy Special Abhishekam &  Archana Ekadasa Rudra Homam  .
Mahalingaarchana, Jyothirlingarchana, Sahasranama Tulasi ArchanaLord Ayyappa Swamy Special Abhishekam & Archana Ekadasa Rudra Homam .

Karthika Masam Archanas 

Lord Ayyappa Swamy Abhishekam & Archana every Saturday between Nov 16 and Jan 08, at 6 p.m.

 

 Ekadasa Rudra Homam, Sat, Nov 27 at 9 a.m.

$31.00

$51.00

$51.00

SRI SHIVA PARVATI KALYANAM Vishnu Deepotsavam Samuhika Rudra Abhishekam
SRI SHIVA PARVATI KALYANAM Vishnu Deepotsavam Samuhika Rudra Abhishekam

Sri Shiva Parvati Kalyanam Sun, Nov. 28, 10 am

Vishnu Deepotsavam - Sat., Nov. 27 at 6.30 p.m.

SAMUHIKA RUDRA ABHISHEKAM - SUN, NOV 28 at 5 PM

 

$51.00

$31.00

$51.00

Laghunyasapurvaka Ekavara Rudrabhishekam
Laghunyasapurvaka Ekavara Rudrabhishekam

Laghunyasapurvaka Ekavara Rudrabhishekam (At Home or Temple on request)

$131.00